sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

XVI. Celostátní sjezd ČSKB

V dňoch 17.9.-19.9.2023 sa konal XVI. Celoštátny zjazd Českej spoločnosti klinickej biochémie v kongresovom centre ALDIS v Hradci Králové. Na pozvanie predsedníctva ČSKB som sa aj s viceprezidentom SSKB  Vladimírom Heribanom zúčastnila tejto odbornej akcie.

Kongresové centrum ALDIS poskytlo dostatočné zázemie nielen pre odborné sekcie, ale aj pre výstavy, občerstvenie a možnosť diskutovať, nielen pri sekcii posterovej, ale aj v neformálnom ovzduší.

Obsah odborného programu odrážal vývoj a smerovanie odboru klinickej biochémie a celej „laboratórnej medicíny“, odborná časť bola veľmi atraktívna a zaujímavá. Prednášalo sa a diskutovalo o rozvoji odboru, o jeho manažmente, systéme a potrebe vzdelávania, ale tiež o analytických a klinických aplikáciách, aj prieniku molekulárnej biológie do odboru. Zdôrazňoval sa rozvoj separačných metód (hlavne detekcia cestou hmotnostnej spektrometrie), rozoberala sa problematika kalcium-fosfátového metabolizmu, uplatnenie odborníkov – klin. biochemikov nielen v kardiológii, ako aj technologické otázky automatizácie. Nebola vynechaná ani umelá inteligencia, vo všetkých oblastiach tak intenzívne diskutovaná, ktorá samozrejme zasahuje aj do laboratórnej medicíny. S vysokým edukatívnym zameraním prebehla sekcia kazuistík so zaujímavými postrehmi z dennej praxe.

Vystúpilo aj niekoľko špičkových odborníkov z Európy a sveta, čo poskytlo možnosť aj akéhosi vzájomného porovnania. Pani predsedkyňa ČSKB doc. Springer zdôraznila opakovane, a to nielen vo svojej prezentácii, význam a prínos lekárov v laboratóriách pri interpretácii výsledkov vyšetrení a konzultačnej činnosti s klinickými lekármi. 

Táto odborná akcia bola veľmi vydarená nielen obsahom programu, ale aj organizačne a spoločensky. Niesla sa vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére, čo umožnilo nadviazať ďalšie nové kontakty. Opakovane sa zdôrazňovala československá spolupráca a jej návrat k spoločným akciám. Určite sme otvorení vzájomnej spolupráci a tešíme sa na kolegov z Čiech 8.-10. októbra na odbornej konferencii LABKVALITA 2023 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.

 

Hedviga Pivovarníková

Prezidentka SSKB      

Zľava: prof. Racek, doc. Springer, MUDr. Pivovarníková, Ing. Heriban
Prezentácie firiem
Zľava: prof. Racek, doc. Springer, prof. Palička, MUDr. Pivovarníková, Ing. Heriban
Záverečné slovo predsedkyne ČSKB, doc. Springer