sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 14.11.2023 v ranných hodinách nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, vzácny človek a odborník ing. Rastislav Valko.
Po celý život pracoval na Oddelení klinickej biochémie v Skalici a bol dlhé roky členom Výboru SSKB. 
Venujme mu tichú spomienku.
 
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v Skalici, dňa  20.11.2023 o 14:00 hod.