sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Vyhlásenie volieb

Výbor Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB) na svojom zasadnutí dňa 14.3.2023 vyhlásil dvojkolové korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady SSKB na ďalšie volebné obdobie od 20.5.2023 do 19.5.2027. Ďalšie informácie nájdete v oficiálnom dokumente.

Monitor medicíny SLS 1-2/2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nižšie nájdete odkaz na aktuálne číslo 1-2/2023 časopisu Monitor medicíny SLS. V tomto čísle bol na stranách 38-39 zverejnený príspevok prezidentky SSKB MUDr. Hedvigy Pivovarníkovej s názvom Slovenská spoločnosť klinickej biochémie (SSKB) – XIV. kongres SSKB s medzinárodnou účasťou a jej ďalšie významné aktivity v druhom polroku 2022. Prajeme príjemné čítanie. […]