sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Vyhlásenie volieb

Výbor Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB) na svojom zasadnutí dňa 14.3.2023 vyhlásil dvojkolové korešpondenčné voľby do výboru a dozornej rady SSKB na ďalšie volebné obdobie od 20.5.2023 do 19.5.2027.

Ďalšie informácie nájdete v oficiálnom dokumente.