sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Výsledky volieb 2023

Výsledky I. a II. kola volieb do Výboru a Dozornej rady SSKB nájdete tu.