sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Labkvalita 2019

10.10. – 11.10. 2019

Nový Smokovec
Odborná konferencia o kvalite v klinických laboratóriách

Pod záštitou European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Under the auspices of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Fotogaléria

« z 2 »

Vyhlásenie o zhode s etickým kódexom MedTech Europe / Declaration of conformity with ethical code of MedTech Europe (nájdete tu).