sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

STAŇTE SA ZELENÝM LABORATÓRIOM

Môžete získať certifikát Zelené a trvalo udržateľné laboratórium ak na okenný parapet laboratória uložíte zopár kvetináčov, ale naďalej budete vyšetrovať kreatinín metódou Jaffe?

Získajte prestížny certifikát „Zelené a trvalo udržateľné laboratórium“

Benefity Certifikátu EFLM Green Lab

  • Zabezpečíte zdravé, bezpečné a efektívne laboratórne prostredie.
  • Znížite spotrebu zdrojov. Kliknite na energia, voda, nebezpečné chemikálie a odpad.
  • Zosúladíte klinické laboratóriá s cieľmi a stratégiou udržateľnosti.
  • Prilákate kvalifikovaný personál, ktorému Green Lab umožní pracovať v prestížnom laboratóriu.
  • Pomôžete nemocniciam dosiahnuť ciele udržateľnosti.
  • Manažéri laboratórií sa stanú členmi komunity vedúcich predstaviteľov Green Lab a budú sa o nich zaujímať médiá.

Na tento účel pripravila EFLM užitočný set nástrojov, ktorý vám pomôže zorientovať sa

Laboratórna medicína by mala prispieť k trvalo udržateľnému systému zdravotnej starostlivosti, ktorý zabezpečí efektívne využívanie zdrojov z ekologického, sociálneho a ekonomického hľadiska a zároveň poskytuje vysokokvalitné služby pacientom a lekárom.