sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Výročná správa IFCC

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) zverejnila tento týždeň Výročnú správu za rok 2022. V tomto dokumente sú publikované správy od predstaviteľov IFCC o kľúčových projektoch pokrývajúcich širokú škálu klinických, vedeckých, vzdelávacích a komunikačných tém. Zahrnuté sú aj správy národných alebo oblastných spoločností a regionálnych federácií. Národné spoločnosti predložili svoje správy vo formáte predpísanom IFCC. Slovenská spoločnosť klinickej biochémie sa vo Výročnej správe cituje na stranách 90 (bod 7), 198 (Memorandum of Understanding) a podrobnejšie na strnách 264-265 (Aktivity SSKB 2022). Podrobnosti si môžete stiahnuť/ prečítať tu Annual Report 2022.