sskb-logo
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS

Termín prihlášky do Akadémie EFLM

Akadémia EFLM  je skvelým zdrojom vzdelávacích aktivít a vynikajúcim miestom najnovších poznatkov a informácií z oblasti klinickej biochémie a laboratórnej medicíny.  Obsahuje balík profesionálnych výhod pre pracovníkov v klinických laboratóriách a pre reprezentantov diagnostických firiem. Akadémia EFLM podporuje vzdelávanie, odbornú prípravu a nepretržitý profesionálny rozvoj všetkých laboratórnych profesionálov. Členom Akadémie EFLM môže byť každý, kto sa zaujíma o laboratórnu medicínu či je pracovníkom medicínskeho laboratória alebo zástupcom diagnostickej firmy.

Členstvo v Akadémii poskytuje mnoho výhod.

Bezplatný prístup do najnovších čísel prestížnych medzinárodných časopisov, z ktorých si môžete podľa vlastného záujmu sťahovať nielen staré, ale hlavne najnovšie články, ktoré vás zaujímajú

Bezplatné sťahovanie elektronických odborných kníh s problematikou klinickej biochémie a laboratórnej medicíny (momentálne k dispozícii 14 titulov).

Bezplatný prístup k webinárom – naživo, vyžiadané alebo ich nahrávky. 

Bezplatný prístup do kurzu Syllabus (k dispozícii je už vyše 500 prednášok).

Pri kolektívnom členstve je ešte bonus možnosť bezplatného sťahovania noriem Clinical Laboratory Standards Institute.

Ďalej sú to pravidelné e-mailové notifikácie všetkých aktivít, programov, akcií a podujatí EFLM a tiež možnosť zníženia registračného poplatku na EFLM Preanalytical Conference, EFLM Strategic Conference, CELME Symposium.

Pre členov národných spoločností oprávnenie uchádzať sa o cestovné granty EFLM (podriadené kritériám žiadosti pre každú konkrétnu akciu EFLM). Pre tých, ktorí spĺňajú normy rovnocennosti EoS pre vzdelávanie a odbornú prípravu EFLM, zápis do registra EuSpLM (viac TU).

Prihláška a registrácia v Akadémii EFLM

Prihlásiť sa do akadémie je veľmi jednoduché. Stačí, ak na adresu hedvigapivovarnikova12@gmail.com alebo jan.balla.sr@gmail.com pošlete vyplnenú xls tabuľku najneskôr do 7.11.2023. Členský poplatok 15 Eur na kalendárny rok 2024 (1.1.2024-31.12.2024) zaplatíte až vo faktúre, ktorú dostanete zo SLS v roku 2024. Do EFLM nič neplatíte. V januári 2024 vám EFLM pošle prístupové heslo na login do Akadémie a môžete okamžite využívať všetky benefity.

Registráciu žiadateľa o členstvo v Akadémii EFLM vykonáva Slovenská spoločnosť klinickej biochémie (SSKB) pre všetkých členov SSKB, ktorí o členstvo prejavia záujem. Ak nie ste členom SSKB, prihláste sa za člena SLS. Informácie o výhodách členstva v SSKB-SLS a postup pre registráciu nových členov nájdete tu